Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Rzymskokatolicki Rektorat pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach, Rzepiska - Grocholów Potok 1, 34-532 Jurgów
dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pragniemy Państwa poinformować, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicki Rektorat pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach, Rzepiska, Potok Grocholów 1, 34-532 Jurgów.
 2. Rektorat nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych; osobą kompetentną do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych jest Rektor dostępny pod nr telefonu (+48) 18-207-79-13 oraz poprzez kontakt e-milowy: rzepiska@marianie.pl
 3. celem przetwarzania jest:
  a) obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  b) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  c) wypełnienie obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  d) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (dochodzenie ewentualnych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. dane przechowywane będą:
  a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
  b) przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą;
 5. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 9. W ramach Usług dostarczanych przez Rzymskokatolicki Rektorat pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.
 10. Przetwarzanie danych w formie plików cookies:
  Art. 7 ust. 1,6 RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – polegający na prawidłowym funkcjonowaniu serwisów
  Art. 7 ust. 1,1 RODO - wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.