Gazdowie na Rzepiskach

 
ks. Józef Chaim MIC
rektor Kościoła Rektoralnego
nr telefonu 667828483

br. Bogdan Bednarz MIC