Gazdowie na Rzepiskach

 
ks. Roman Frąckowiak MIC
rektor Kościoła Rektoralnego
tel. +48 881 132 927

br. Bogdan Bednarz MIC