Gazdowie na Rzepiskach

 
ks. Józef Chaim MIC
rektor Kościoła Rektoralnego
nr telefonu 667828483

ks. Marek Stolik MIC
duszpasterz Rektoratu
nr telefonu 504795024

br. Leonard Kunda MIC